27-04-2021

Interactive Cyber Security Training

De afgelopen drie weken werden onze consultants op dinsdagavond meegenomen in de wereld van Cybersecurity expert Axel Harutyunyan.

De training werd ingeleid met de resultaten van de poll over onze voorkennis en wat we over Cybersecurity te weten wilden komen. Axel trapte af met de top 10 OWASP, gevolgd door Linux commando’s die we in onze eigen Google Shell mee uitprobeerden. In de tweede sessie kwam er een catwalk aan tools, zoals Burp en John The Ripper, geïllustreerd met praktische voorbeelden. Deze theorie werd door Axel gekoppeld aan concrete werkervaringen, waardoor we allen de smaak te pakken kregen. Tijd om zelf de “vuile botten” aan te trekken en het veld in te gaan!

De laatste sessie was dan ook volledig hands on. Onze consultants werden uitgedaagd tot een CTF battle, waar ze d.m.v. teamwork de “challenges” binnen de domeinen “web”, “crypto” en “netwerken” zo snel mogelijk trachtten op te lossen. Axel hield het spannend met een “happy hour” waarin de opgeloste challenges het dubbel aan punten opleverden en met gratis hints of hints in ruil voor punten. Het resultaat was schitterend: bijna alle challenges werden tot een goed einde gebracht. Wat een TOP team!