test automation

Testautomatisering, vaak gefocust op testuitvoering, heeft als doel de werkzaamheden waar deze lange handmatige tijd kost, te automatiseren, dan wel te ondersteunen met tools, om zodoende de benodigde tijd te verkorten. Testautomatisering is eigenlijk heel breed in te zetten, op vele facetten van het testwerk, zowel in de uitvoerende, als de ondersteunende activiteiten. Het wordt ondersteund door vele tools, elk toegespitst op een of meerdere onderdelen van de automatisering, waarbij de volgende onderverdeling gemaakt kan worden:

  • Functionele en technische (regressie)testen;
  • Load en performance testen;
  • Bevindingenbeheer;
  • Testmanagement, zoals vastleggen en rapporteren van requirements, testplannen en –scripts

Huidige ontwikkeling
De ontwikkeling van de automatisering binnen testtrajecten gaat steeds sneller. In tijden waarin ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen en het testen meer onder druk komt te staan, kan testautomatisering net datgene leveren, waardoor de testdekking gegarandeerd kan blijven in minder tijd dan handmatig testen nodig zou hebben.
Dit brengt ook met zich mee dat de ontwikkeling van tools steeds verder gaat. Waren er eerder slechts een aantal leveranciers van tools om dit te ondersteunen, tegenwoordig is het aanbod steeds groter aan het worden. Ook worden steeds vaker goedkopere tools, of (gratis) open-source tools gebruikt.

Testtools
Testtools zijn het hulpmiddel waarmee de testautomatisering wordt ondersteund. De beschikbare tools (zowel open-source, als closed-source) variëren van testmanagementtools en bevindingentools tot testuitvoerende tools voor functionele en performancetesten. 

Immune-IT is geen leverancier van testtools, maar ondersteunt bij het kiezen en inrichten en leidt waar nodig medewerkers op om met het gebruik van de tools gewend te raken.

Testautomatisering
 - Geautomatiseerd testen
Onder geautomatiseerd testen wordt de daadwerkelijke testuitvoering met behulp van testtooling verstaan. Dit is breder dan alleen het dagelijkse gebruik van de testtool, maar omvat daarnaast ook werkzaamheden als installatie, voorbereiding, configuratie en afronding. De testtooling ondersteunt de tester met het opnemen van herhaalbare acties op de te testen applicatie, geeft de mogelijkheid tot het uitbreiden van de scripts met specifieke logica en voorziet in de uitvoering van de testen en de uiteindelijke rapportage.

 - Performance testen
De performance van (web)applicaties is erg belangrijk. Zeker wanneer het gaat om systemen waar klanten direct op werken. Met behulp van testtools is het mogelijk om op eenduidige wijze inzicht te krijgen in de performance of load / stress bestendigheid van de applicatie. De testtooling ondersteunt de tester met het opnemen van veel gebruikte acties, waarna het mogelijk is om vele gebruikers te simuleren, waarna de tool op verschillende punten resultaten terug geeft.

 - Bevindingenbeheer
Van veel belang is ook het bijhouden van bevindingen. Ook hier kan de testautomatisering uitkomst bieden. Er zijn vele tools op de markt, die kunnen helpen bij het registreren van bevindingen. De tools helpen een eenduidig systeem met een duidelijke flow op te zetten, waarmee bevindingen van begin tot eind, van ontdekking tot fix / hertest gevolgd kunnen worden. Daarnaast kan met behulp van bevindingenbeheer op elke tijd een overzicht gegenereerd worden om inzicht te geven in aantallen bevindingen.

 - Testmanagement
Testmanagement wordt ook goed ondersteund door verschillende tools. Met behulp van deze tooling kan worden vastgelegd welke requirements er zijn, welke criteria er zijn opgesteld en vervolgens welk testplan en testscript er aan gebonden is. Dit levert in combinatie met de tooling voor geautomatiseerd testen en bevindingenbeheer een goed overzicht van alle uitgevoerde testen, de afgedekte requirements en gevonden bevindingen, samengevat in een overzichtsrapportage. Testmanagement tools geven het overzicht over de testen die de andere tools alleen niet kunnen leveren.

Wat levert Immune-IT als dienst
Immune-IT heeft testers in huis met (verregaande) kennis van testautomatisering en kan u ondersteuning bieden bij het implementeren van tools in uw organisatie. Hierbij wordt ook gekeken naar de mate van structuur in uw huidige proces.

  • Quickscan testautomatisering
  • In-house ondersteuning van testers, met mogelijkheid tot bijwerken tool kennis
  • Performance testen
  • Inrichten / onderhouden van geautomatiseerd testen
  • Toolselectie