agile management

Agile is here to stay! Meer en meer organisaties gaan over tot het werken op een ‘agile-based’ manier. Er zijn organisaties die 100%  agile implementeren en er zijn ook organisaties die volstaan met ingredienten uit het agile manifesto (en dan zeggen dat ze 100% agile zijn). Kortom, Agile gaat nooit meer weg!

Wat is agile eigenlijk? Letterlijk vertaald betekent agile wendbaar, lenig. In de praktijk delen we de software ontwikkeling op in hapklare brokken. Deze brokken zijn kort en dus overzichtelijk. Het doel is om met een hoge frequentie werkende software op te leveren en makkelijk tussentijds te kunnen bijsturen.

Hoewel de praktijken die onder de noemer agile vallen al gangbaar zijn sinds software ontwikkeld wordt, valt de geboorte van agile als term en concept, terug te brengen tot het Agile Manifesto. Agile Manifesto is ontstaan als reactie op methoden die men traditioneel klasseert als waterval-ontwikkelmodellen. Die modellen werden ervaren als bureaucratisch, traag en bekrompen en zouden de creativiteit en effectiviteit van ontwikkelaars belemmeren. De 17 mensen die het Agile Manifesto samen hebben opgesteld vertegenwoordigden de diverse Agilestromingen. Na de publicatie van het handvest, richtten enkele ondertekenaars de "Agile Alliance" op, om de principes verder om te zetten in methoden.

Er zijn verschillende ontwikkelmethoden die binnen Agile kunnen worden toegepast, zoals Kanban,  Scrum, DSDM, XP, Agile Modeling, CI.

Agile is mensenwerk. We doen het samen! Onze agilisten zijn ondermeer actief als scrummaster, productowner en als agile coach. Zij beschikken over de juiste ervaring om ook de voordelen van agile in uw organisatie te brengen en daardoor uw dienstverlening of producten naar een hoger niveau te krijgen. Onze mensen helpen uw mensen het beste uit zichzelf te halen. Dit doen zij door mensen te helpen om creatiever te worden en buiten hun comfortzone te treden. Onze agilisten zijn duidelijk zichtbaar aanwezig binnen uw organisatie en zetten mensen (en dus organisaties) in hun kracht!