Expertises

Software testing

The definition of software testing is determining to what extent the software meets the requirements. Here, it is important to know what is going to be tested (the test object), the requirements (the test basis), when to test and how to test (method).

Unique in software testing / Time-to-market

Time-to-market

Immune-IT helpt zijn klanten met het bereiken van hun doelstellingen. Time-to-market is vaak een bepalende factor in het welslagen van een project. Test professionals van Immune-IT zijn kritisch ten aanzien van de kwaliteit van het geteste product, systeem of dienst, maar werken te allen tijde oplossingsgericht binnen de context van de klant.

In de afgelopen jaren zien we een verandering van waterval naar Agile/Scrum naar DevOps. Een ontwikkeling die andere eisen stelt aan IT professionals op het gebied van communicatieve skills en technische vaardigheden. Daarop heeft Immune-IT met buitenlandse specialisten als Cem Kaner en Michael Bolton, maar ook Pekka Clark ingespeeld om professionals te voorzien van deze veranderde vaardigheden. Daar waar bij waterval, het V-model en TMap vooral gefaseerd werd gewerkt zien we bij Agile en DevOps een continue inspanning van testactiviteiten maar ook dat van testers meer wordt verwacht dan alleen maar testen. Centraal voor Immune-IT blijft echter “wat wil de klant” en “wat kunnen wij doen om dat te bereiken”?

This is where our Software Testers work

Ready to make impact?

Join our club of happy & future-proof experts.

Which website do you want to visit ?