Algemene voorwaarden

Immune-IT streeft transparantie van haar dienstverlening na.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840 van toepassing. Deze modules treft u hierbij aan. Klik op een van de links aan onderaan om de voorwaarden voor een module te bekijken.

Voor meer informatie over branchevereniging ICT~Office Nederland ICT.